ACTIVITĂŢI

ÎN  CADRUL  PLANULUI  DE  MĂSURI  PENTRU  PREVENIREA  ŞI  COMBATEREA DISCRIMINĂRII   ŞI  PROMOVAREA  INTERCULTURALITĂŢII  ÎN  MEDIUL  ŞCOLAR

AN  ŞCOLAR  2018 – 2019

Coordonează/evaluează:

Responsabil Comisie pentru prevenirea și combaterea discriminării în mediul școlar:

Prof. Teodor Andra Maria

Parteneri:

Membrii Comisiei

Diriginți

Profesori-educatori

Reprezentantul părinților

OBIECTIV ACȚIUNE/ACTIVITATE
Analizarea situației din unitatea de învățământ, în  ceea ce privește discriminarea Elaborarea periodică de analize  în scopul cunoașterii situaței reale cu privire la actele de violență comise în incinta  școlii: tipuri de discriminare, frecvența comiterii, moduri de operare, categorii de victime și autori.
Pregătirea antidiscriminatorie  a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de conviețuire socială   Instruirea diriginților și invățătorilor astfel încât să poată desfășura activități educativ-preventive în școală cu elevii. Organizarea de întâlniri cu elevii în școală în scopul: identificării problemelor cu care se confruntă aceștia și găsirii unor mijloace de soluționare;prezentarea unor teme cu caracter educativ-preventiv referitoare la siguranța personală și la consecințele săvârșirii de infracțiuni, în special a celor discriminatorii
Crearea unui sistem de comunicare reală și eficientă între școală, autoritați și familie pentru identificarea, monitorizarea și prevenirea actelor de discriminare prin implicarea tuturor factorilor educaționali Marcarea prin activități culturale a evenimentelor importante la nivel european, natțonal și regional: 1 Decembrie, momente marcante în istoria UE (5 MAI – Ziua internaţionalăde luptă împotriva discriminăriipersoanelor cu dizabilităţi), sărbători religioase activități extrașcolare (artistice, sportive, culturale) care să stimuleze spiritul de echipă și comunicarea între elevi
  Implicarea părinților, pe bază de voluntariat, în derularea unor activități de supraveghere a zonelor școlii pe timpul programului  școlar.
Eficientizarea activității de combatere a discriminării in perimetrul școlii Identificarea și monitorizarea persoanelor sau grupurilor de persoane  cu comportament  neadecvat încălcând normele de conduită în școală, tulburând procesul de învățământ, agresând verbal cadrele didactice sau elevii, producând stări emoționale negative și/ sau distrugeri de bunuri.