Biblioteca şcolară

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori” dispune de o bibliotecă şcolară care cuprinde cărţi din literatura pentru copii, dicţionare, beletristică, caiete de lucru pentru copii, dar şi literatură de specialitate din domeniul pedagogiei, psihologiei şi psihopedagogiei speciale, ghiduri metodice, îndrumătoare etc. Biblioteca dispune de spaţii pentru lectură, dar şi calculatoare conectate la reţeaua de internet, pentru utilizarea materialelor în format electronic.

Activităţi de îndrumare şi orientare a utilizatorilor

– ghidarea în spaţiul bibliotecii, îndrumare pentru găsirea rapidă a titlului dorit, recomandări despre perioada de împrumut, retur al carţii şi posibilitatea de prelungire a împrumutului;

– suport în căutarea unui titlu pe care biblioteca nu îl deţine şi colaborarea cu biblioteca de la Casa Corpului Didactic în vederea împrumutului;

– suport în ceea ce priveşte sistemele de operare calculator, proiecţii video-audio.