Comisia pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial

Președinte: Prof. Crețu Roxana Elena

Secretariat ethnic: Prof. Vlahopol Ștefania Luiza

Membri: Prof. Borcea Laura Magdalena

Pindic Carmen Mariana – contabil  șef

Hurmuz Daniela – secretar

Sfetcu Marinela – administrator/bibliotecar

Băcăuanu Cleopatra – informatician

Angheluță Aymone – asistent social