Comisia de evaluare și asigurare a calității

Documente CEAC:

Responsabil: Prof. Borcea Laura Magdalena

Secretar: Prof. Crețu Roxana Elena

Membri:

Prof. Vlahopol Ștefania Luiza

Prof. Constantin Lenuța

Dna. Milea Daniela – membru reprezentant al Consiliului Local

Dna Tănase Adela – membru reprezentant al comitetului de părinți

Prof. Mârleneanu Claudia – membru reprezentant al sindicatului