Comisia de gestionare a sistemului informatic integrat al învățământului din România

Președinte: Prof. Giubernea Roxana

Membri: Hurmuz Daniela – secretar

Pindic Carmen Mariana – contabil  șef

Sfetcu Marinela – administrator patrimoniu

Prof. Regep Nida Nermin