Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței și a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

Componența comisiei

Coordonator comisie: Director prof. Giubernea Roxana

Responsabil pentru prevenirea și eliminarea violenței în mediul școlar: Prof. Teodor Andra-Maria

Membru: Prof. Paraschiv Elisabeta

Membru: Prof. Preduț Raluca

Membru: Prof. Iordache Liliana-Elena

Consilier pentru integritate: Prof. Mareș-Panait Cornelia

Consilier de etică: Prof. Rencu Denisa