Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică

Responsabil – Prof. Boantă Mihaela

Membri:

– Prof. Regep Nida Nermin

– Prof. Rencu Denisa