Comisia de acțiune în domeniul PSI și în caz de dezastre

Activități desfășurate

Președinte: Prof. Giubernea Roxana

Responsabil: Prof. Pricop Alexandru Silviu

Membri:

Prof. Crucianu Mihai-George

Cojanu Dragoș – muncitor întreținere

Hurmuz Daniela – secretar

Pindic Carmen Mariana – contabil șef

Sfetcu Marinela – administrator patrimoniu