Comitetul de securitate și sănătate în muncă

Președinte: Director Prof. Giubernea Roxana

Secretar, conducătorul serviciului intern de prevenire, protecție și acțiune: Prof. Mareș-Panait Cornelia

Membru: medic primar medicina muncii Dr. Bezman Mihai

Membru: secretar unitate școlară Dna. Hurmuz Daniela

Membru: contabil șef unitate școlară Dna. Pindic Carmen Mariana

Membru: administrator patrimoniu unitate școlară Dna. Sfetcu Marinela