COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Președinte: Prof. Giubernea Roxana

Prof. Mareș Panait Cornelia – Secretar, conducătorul serviciului intern de prevenire, protecție și acțiune

Dr. Bezman Mihai – Membru, medic primar medicina muncii

Dna. Hurmuz Daniela – Membru, secretar unitate școlară

Dna. Pindic Carmen Mariana – Membru, contabil  șef unitate școlară

Dna. Sfetcu Marinela –  Membru, administrator patrimoniu unitate școlară