COMPONENȚA

Comisia pentru prevenirea actelor de corupție în educație funcționează, conform deciziei de numire a consilierului de etică și a echipei aferente, după decizia nr. 212/ 04.092018

Prof. Giubernea Roxana – director – coordonator comisie

Prof. Mareș – Panait Cornelia – consilier pentru integritate

Prof. Crețu Roxana – Elena – membru

Prof. Boantă Mihaela – membru

Prof. Borcea Laura – Mgdalena – membru

Prof. Dobreoiu Valerica – membru

Prof. Purcăreață Adriana – membru

Prof. Bădălache Alexandra – membru

Prindic Carmen Mariana – contabil – șef – membru Hurmuz Daniela – membru