Kinetoterapie

Kinetoterapia este terapia prin mişcare folosită în scopul  recuperării somato – funcţionale, motrice şi psihomotrice.

În cazul deficienţei parţial reversibilă sau ireversibilă, este  terapia reeducării funcţiei compensatorii.

Aplicarea kinetoterapiei în CSEI Maria Montessori, urmăreşte recuperarea elevilor cu deficienţe locomotorii şi afecţiuni neuro – motorii ( la nivel central şi periferic ), având la bază deficienţe mintale uşoare, medii, severe şi / sau asociate.

Instrumentele specifice kinetoterapiei sunt:

-Teste şi măsurători

-Analiza fişelor medicale în vederea evaluării iniţiale

-Cunoaşterea situaţiei socio – familiale şi a mediului socio – economic din care provin elevii

-Discuţiile cu ceilalţi factori educativi ( medic, diriginte, educatoare, logoped), implicaţi în procesul de recuperare / integrare a elevilor

Indiferent de tipul si gravitatea afecţiunilor, recuperarea se realizează prin aplicarea:

-Meloterapie

-Jocuri individuale/de grup

-Terapia ocupatională

-Gimnastică medicală selectivă