PLAN DE MASURI AL COMISIEI DE PREVENIRE SI COMBATERE A VIOLENŢEI

Planul de amăsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, urmărește alinierea cunoștințelor disponibile în prevenirea și tratarea actelor de violență, precum și stabilirea strategiilor de intervenție și practici utilizate în domeniu.

            Măsurile pentru agresori, victime și martori vor permite profesorilor și părinților să se implice și să primească sprijinul de care au nevoie. În plus, ele iau în considerare actele de violență dintre elevi, precum și pe cele între elevi și adulți.

            Punerea în aplicare a diferitelor măsuri ale acestui plan ia în considerare componentele

esențiale în prevenirea și gestionarea violenței în școli, caracteristicile personale ale tinerilor

implicați, dezvoltarea acestora (factori fizici, biologici, cognitivi și psihologici) și de mediu (factorii de familie, factorii sociali, socio-economici și culturali).

            Obiectivele planului de măsuri:

            1.Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură asupra elevilor şi a personalului încadrat în unităţile de învăţământ    

            2. Conştientizarea existenţei problemei violenţei în mediul şcolar şi a necesităţii derulării unor programe de prevenire şi combatere a acesteia

            3. Crearea unui sistem de informare şi comunicare eficientă între şcoală şi comunitate, în vederea reducerii violenţei în şcoală

            4. Atragerea şi implicarea reprezentanţilor comunităţii în acţiuni de prevenţie şi combatere a violenţei în şcoală

            5. Promovarea unei culturi a toleranţei şi sensilbilizarea tuturor actorilor şcolii cu privire la prevenirea fenomenelor de violenţă în şcoală

            6.  Consilierea psihopedagoigcă a elevilor, părinților și cadrelor didactice privind reducerea fenomenul violenței în școală.

            7.Prevenireași gestionarea actelor de violență care cuprinde următoarele acțiuni:

             a. Elaborarea unui Raport cu privire la acțiunile desfășurate;

            b. Elaborarea unui Raport semestrial cu privire la manifestările de violență.

            c. Crearea unui grup de resurse la nivelul localității (Grup de suport local) Grupul de suport local poate deveni un forum pentru determinarea acțiunilor comune în fața diferitelor manifestări de violență (intimidare, rasism, homofobie, etc.), precum și în diferite circumstanțe în care acestea apar (autobuz școlar, școală, clasă etc.). Componența acstui grup: persoanele locale de sprijin pentru elevii cu dificultăți comportamentale, diferiții parteneri: reprezentanții părinților; reprezentanții organizațiilor comunitare; reprezentant al Ministerului Sănătății;

 reprezentant al forțelor de poliție

            d.Organizarea de sesiuni de formare și orientare

Aceste sesiuni captează participanții cu abordări eficiente pentru a preveni și trata actele de violență, și evidențiază diferite aspecte legate de psihologia victimelor, martorilor, făptuitorilor de violență, precum și nevoile specifice ale vârstei elevilor și problemele cu care se confruntă aceștia (auto-controlul, auto – stima, violența în relațiile romantice etc.).

  Sesiunile oferă următoarele oportunități:

 Dotarea școlilor și a consiliilor școlare cu un inventar al acțiunilor care vizează prevenirea actelor de violență, având în vedere populația școlară, climatul școlar, mediul etc. precum evaluarea impactului acțiunilor lor.

 Informarea participanților în legătură cu strategiile educaționale, a practicilor de success și a programelor structurate de prevenire, care sunt recunoscute de către specialiști.

Ajutarea participanților să adopte o abordare structurată, coerentă pentru prevenirea și gestionarea actelor de violență, care acoperă diferite domenii de predare, ținând cont de nevoile victimelor și martorilor, făptuitorilor, precum și vârsta elevilor și care vizează violența în rândul elevilor, precum și între elevi și profesori. Pe de o parte, ședințele trebuie să asigure dezvoltarea unei viziuni cuprinzătoare sistemice și concertate prin încurajarea discuțiilor dintre valorile, prioritățile și nevoile locale. Scopul sesiunilor este de a integra expertiza în prevenirea și tratarea actelor de violență prin luarea în considerare a celor trei forme de intervenție (universale, direcționate și clinice) și cele patru sisteme care alcătuiesc mediul școlar (școala ca întreg, mediul său , clasă și elev).

            Măsurile preventive pot fi incluse în activitățile educative și extrașcolare  în vigoare De exemplu, o discuție despre diferențele dintre culturi, sisteme de credință sau respect pentru alegerile altor oameni, fie în timpul lecției de educație civica, religie, educație fizică, ar putea constitui ea însăși o acțiune preventivă. În mod similar, activitățile extracurriculare permit elevilor să urmărească interesele și pasiunile lor, precum și să contribuie la îmbunătățirea

respectului de sine și a unui climat sănătos în cadrul școlii. Acest lucru este de prevenire universală, care se referă la creșterea competențelor personale pentru toate persoanele fizice, fără excepție, precum și o mai bună organizare a resurselor comunității școlii.

NrMĂSURI PROPUSE :

            – Încheierea unor protocoale de colaborare cu instituţii / ONG-uri implicate în combaterea violenţei şi realizarea unor întâlniri de lucru ISJ, CJRAE, DGASPC, Inspectoratul Judetean de Jandarmi

            – Intervenţii şi dezbateri în cadrul lectoratelor cu părinţii privind sprijinul acestora în acţiunile de combatere a violenţei

            – Organizarea unor campanii antiviolenţă; realizarea de către elevi a unor materiale

pe tema violenţei în şcoală(fotografii,,desene, colaje)

            – Activitati cu elevii şi părinţii: ”Săptămâna toleranţei”

            – Participarea elevilor la activități extrașcolare sportive, artistice, civice

            – Consilierea psihologică a elevilor care prezintă forme accentuate de manifestare violentă, agresivă, în relațiile cu colegii si cadrele didactice

Activități susținute la ora de dirigenție pe următoarele teme:

”Forme de manifestare a violenței în școală”; ”Cum alungăm violența”; ”Violența aduce violență”; „ Drogul sursă a

violenței”