Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării

Start: 01-09-2019 – End: 31-12-2021

Project Reference: 2019-1-RO01-KA101-061572

EU Grant: 67110 EUR

Programme: Erasmus+

Key Action: Learning Mobility of Individuals

Action Type: School education staff mobility

Proiectul educațional este implementat de un consorțiu școlar format din șapte instituții de învățământ din zone urbane și rurale ale județului Constanța, coordonate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Programul Erasmus+ al Uniunii Europene cofinanțează acest proiect care vizează creșterea calității serviciilor educaționale prin dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale personalul didactic necesare reducerii abandonului școlar, îmbunătățirii rezultatelor școlare a elevilor din grupurile de risc și crearea unui mediu pozitiv în mediul școlar.

La nivelul judetului s-a realizat o analiza de nevoi in domeniul educatiei si formarii profesionale in context European, iar colaborarea in consortiul poate rezolva o parte din nevoile de formare ale profesorilor si gasirea de noi modalitati de comunicare eficienta la nivelul institutiilor dar si de integrare a elevilor din grupurile vulnerabile. Infiintat în 2018 la initiativa ISJ. Contanta,consortiul cuprinde 7 scoli gimnaziale cu personalitate juridica: doua din mediul urban, trei institutii de invatamant special din mediul urban, doua din rural, in total 3226 elevi si 318 profesori, care au valori europene comune, egalitatea si incluziunea sociala.

SCOP:

 • cresterea calitatii serviciilor educationale prin dezvoltarea competentelor profesionale și personale ale personalului didactic, prin cursuri finantate de Programul Erasmus+, necesare reducerii abandonului scolar, imbunatatirii rezultatelor scolare a elevilor din grupurile de risc si crearea unui mediu pozitiv in școala.

OBIECTIVE:

O1 – Dezvoltarea abilitatilor personalului didactic de a utiliza metode de lucru moderne, adaptate la nevoile clasei, curriculum si la conditiile scolilor, de a interacționa cu elevii, pentru reducerea abandonului scolar cu cel putin 30% si imbunatatirea rezultatelor scolare cu 50% a elevilor din grupurile de risc

O2 – Incurajarea cooperarii personalului didactic de a initia activitati sau proiecte pentru crearea unui climat pozitiv in clasa și in scoala

O3 – Imbunatatirea relatiei scoala-familie in 7 scoli membre din consortiu si la nivelul ISJ.Constanta, ca urmare a implicarii active a 26 din persoanalul format prin proiect pana in februarie 2021.

O4 – Dezvoltarea competentelor europene de management educational a 9 manageri scolari pentru crearea a unui mediu de invatare eficient prin adaptarea la nevoile individuale, cognitive si emotionale ale elevilor si dezvoltarea abilitatilor de colaborare cu familiile elevilor si comunitatea locală.

PARTICIPANȚI:

 • la nivelul consortiului vor fi selectate 26 persoane pentru cursurile de formare, cate 3 persoane din fiecare scoala si 5 persoane care activeaza in ISJ; profilul participantilor din scolile consortiului (director, un profesor/ invatator/ diriginte, personal nedidactic/ auxiliar si cinci persoane care activeaza in ISJ, care predau /se afla in relatie cu elevi proveniți din medii dezavantajate: elevi cu CES, elevi de etnie rroma, elevi aflați cu risc de absenteism sau abandon, elevii din familii monoparentale, cu parinți plecati in strainatate sau cu situatie socio-economica precara sau la o clasa interculturala; elevi cu dificultati de comportament si dificultati de invatare, elevi din grupurile minoritatilor; cunostinte de limba engleza minim A, competente minime de TIC, nevoile de formare personale sa se identifice cu nevoile de dezvoltare si internaționalizare ale scolii; procesul de selectie va fi unul transparent, oferind sanse egale tuturor potentialilor participanti.

PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI

 1. Programă pentru activitate opţională, nivel primar, care dezvoltă elevilor competențe transcurriculare
 2. Programă pentru activitate opțională, nivel gimnazial, care dezvoltă elevilor competențe transcurriculare
 3. Programă pentru activitate opţională, cu scop remedial
 4. Programă pentru activitate opţională, limba engleză, clasa a VI-a
 5. Programă pentru activitate opţională, limba română, clasa a VI-a
 6. Programă pentru activitate opţională, TIC, clasa a VI-a
 7. Mapă cu 10 materiale utile managementului clasei (tehnici, strategii, instrumente de lucru) pentru crearea unei atmosfere bune în timpul lecțiilor
 8. Mini-dicționar cu pictograme/ desenele copiilor (printare 16 bucăţi şi tip eBook publicat online)
 9. Ghidul satului/ oraşului meu pentru familia mea
 10.  Jurnalul proiectului
 11. Ghid de activităţi care promovează coeziunii sociale, egalitatea de şanse şi respectarea diversităţii (publicat online, cu accesare gratuită de către persoanele interesate)
 12. Revista proiectului Strategia integrată pentru reducerea abandonului şcolar, managementul conflictelor şi reducerea discriminarii prin incluziune socială (publicată online, cu accesare gratuită de către persoanele interesate)
 13. Website-ul proiectului
 14. TwinSpace Proiect Competenţele profesorilor într-o epocă a schimbării
 15. Proiect eTwinning 1 Teacher competences in an era of change
 16. Proiect eTwinning 2 Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale, comportament problematic şi dificultăţi de învăţare

ACTIVITĂŢI CU ELEVII, DESCHISE COMUNITĂŢII ŞCOLARE ŞI LOCALE

 1.  Activităţi în aer liber (elevi şi familie) – drumeţie/ excursie tematică/ competiţie sportivă/ jocuri sportive si de mişcare/ jocuri senzoriale şi distractive/ picnic şi competiţii sportive
 2. Activităţi non-formale intitulate Ziua familiei
 3. Activităţi intitulate Diversitate = Egalitate  care promovează egalitatea de şanse și respectarea diversității
 4. Ateliere ludice cu jocuri şi marionete
 5. Concursuri pentru elevi – IT/ limba engleză/ antreprenoriat/ desen/ pictură/ activitate practică/ activitate practic-gospodărească