Oferta educaţională

Scop

Scopul fundamental al școlii noastre este acela de a forma și pregăti copiii cu cerințe educaționale speciale pentru viață și activitate.

Misiunea

Misiunea noastra este de a încuraja, de a sprijini și de a îmbunătăți potențialul de dezvoltare al elevilor noștri, în parteneriat cu familiile acestora și cu comunitatea locală, cu scopul de a le construi abilități de viață independentă pentru o integrare eficientă în societate.

Beneficiari

 • şcolari din învăţământul special şi din cel de masă;
 • părinţi sau aparţinători legali ai copiilor;
 • personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul educaţiei speciale a copiilor;
 • elevi/studenţi care efectuează module de practică pedagogică;
 • membri ai comunităţii locale.

Obiective

 • intervenția directă, prin oferirea de servicii psihopedagogice, psihologice și de consiliere în domeniul educației incluzive beneficiarilor direcți: copii/elevi/tineri cu CES, părinți, cadre didactice din școlile de masă, membri ai comunității locale;
 • informarea, formarea continuă, perfecționarea și consilierea personalului didactic în domeniul educației incluzive;
 • oferirea de suport metodico-științific în domeniul educației incluzive pentru cadrele didactice din școlile de masă;
 • oferirea de servicii de învăţare, de pregătire pentru viaţa de adult.

Servicii oferite

 • educaţie specială şi specializată a copiilor/elevilor/tinerilor cu dizabilităţi;
 • compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu dificultăţi de învăţare, dificultăţi de dezvoltare, dificultăţi de adaptare, tulburări de limbaj, tulburări de comportament, dizabilităţi mintale, senzoriale, fizice, neuromotorii şi asociate;
 • evaluarea psihopedagogică a competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IX-a;
 • evaluarea, diagnosticarea, orientarea şcolară şi profesională a elevilor din clasa a IX-a;
 • asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu CES integraţi în unităţile de învăţământ de masă;
 • informare şi consiliere pentru părinţi;
 • informarea şi consilierea cadrelor didactice;
 • cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate;
 • testare şi consiliere psihologică.