Bine ati venit pe pagina noastra!

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori” Constanța este o instituție de învățământ special și special – integrat, care asigură servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale de pe raza municipiului Constanța și din localitățile limitrofe acestuia, la nivelul de învăţământ primar şi gimnazial, în vederea integrării lor şcolare și socio-profesionale optime, conform […]

Lansarea proiectului: Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT ”Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” Cod SMIS 146692 19 septembrie 2022 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori”, în calitate de beneficiar implementează proiectul  ”Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța în vederea consolidării capacității de […]

Toamna și culorile ei

În luna octombrie a acestui an, în cadrul proiectului Clubul de terapie -ed. a IV-a organizat de Catedra de terapii specifice a CȘEI „Maria Montessori” Constanța s-a desfășurat prima activitate intitulată Toamna și culorile ei. Scopul acestui proiect vine din dorinţa de a extinde aria activităţilor terapeutice în afara spaţiilor formale,  de a implica prin […]

Atelier de dezbateri – Cercul Toleranței

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚIIAN SCOLAR 2022-2023 16 Noiembrie 2022 – ”Ziua Internatională a toleranței Clasele a VII-a A,  a VIII-a A, a X-a B de la C.S.E.I .”Maria Montessori” au participat în data de 16.11.2022  la activitatea – Atelier de dezbateri – Cercul toleranței. Elevii au ascultat cu interes povestea […]

A   N   U   N   Ț

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanta organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcția de Administrator financiar I (S) . Data, ora și locul desfășurării examenului: Data examenului este 07 iulie 2022, începând cu  ora 1000, la sediul unității din Constanța, str. Nicolae Măndoi nr.17 Modalitatea de desfăşurare a examenului: Probă scrisă […]

DGASPC Constanța derulează Proiectul ”Mai implicat! Mai integrat!”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, derulează Proiectul ”Mai implicat! Mai integrat!”  – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/476/4/18/129360 În acest sens, pentru realizarea obiectivelor asumate, se dorește formarea unui număr de 110 asistenți maternali la […]

LOGOPEDIA ASTĂZI – de la teorie la practica bazată pe cercetare științifică- a IV-a ediție

La sfârșitul lunii mai a apărut nr. 4 al revistei ,,LOGOPEDIA ASTĂZI –  de la teorie la practica bazată pe cercetare științifică,, care cuprinde articole și studii de specialitate din domeniul terapiei tulburărilor de limbaj. Revista are cod ISSN și apare în format electronic. Îi invităm pe cei interesați sa parcurgă paginile revistei și să contribuie în numerele viitoare cu articole și materiale destinate […]

Împreună pentru Educație și Sănătate

Vineri, 27.05. 202, în cadrul proiectului educativ-social SNAC Împreună pentru Educație și Sănătate s-a desfășurat, cu ocazia zilei de 1 Iunie, activitatea “ Copilărie Magică”. În cadrul activității Fundația Pro Deo et Communitas, reprezentată prin d-na Jeni Mihaela Taylor, a intermediat oferirea  unui număr de 160 de cadouri ( în valoare de 7000 lei) tuturor elevilor […]

De ziua noastră împreună

Ziua Internațională a Copilului este o ocazie de a celebra copiii. Cu prilejul acestei zile, s-a desfășurat activitatea ”De ziua noastră împreună”, în cadrul protocolului de colaborare dintre Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori”, Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” și Asociația Copiii Tuturor. Activitatea a avut caracter extrașcolar și a urmărit realizarea unor acțiuni […]

Exercițiu alarmare și evacuare în caz de cutremur

Astăzi, 24 februarie 2022, a avut loc un amplu exercițiu în cadrul căruia elevii au exersat comportamentul și evacuarea în caz de cutremur. Astfel, în cadrul acestei situații tactice, s-a avut în vedere formarea unui comportament adecvat în cazul producerii unui cutremur, implicit și exersarea, de către personalul didactic și elevi, a procedurilor de urgență […]