Proiect Educational ”Lumea micilor artiști”

înscris în CAEJ  7255A/03/20.10.2023, poziția 62

– ediţia XI-

Obiective

Dezvoltarea unei atitudini pozitive şi a unor percepţii sociale faţă de problematica copiilor cu cerinţe educative speciale, precum şi eliminarea discriminărilor de orice natură.

  • Mediatizarea şi implementarea proiectului;
  • Stimularea  interesului pentru arta vizuală şi a capacității de exprimare prin intermediul artei vizuale;
  • Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a importanței protejării mediului;
  • Dezvoltarea creativiății, a simțului estetic și a sentimentului de prietenie și întrajutorare;
  • Diseminarea rezultatelor proiectului în şcolile participante;

Grupul țintă

Proiectul se adresează atât elevilor cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi în centre pentru educaţie incluzivă sau integraţi în şcolile de masă, cât şi elevilor din şcolile de masă, ca şi beneficiari direcţi.

Părinţii şi comunitatea locală au rolul de beneficiari indirecţi.

Modalitatea de înscriere

Fișă de înscriere

Calendarul activităților

Nr. CrtDataTema
1.NoiembrieMediatizarea și implementarea proiectului de către echipa de proiect
2,Decembrie„Măști Tradiționale”
3,Martie„Eco-Mărțișoare”
4,MaiEvaluarea proiectului

Durata proiectului

Noiembrie 2023 – mai 2024

Noutăți

Coordonatori de proiect:

prof. Solomon Simona Patricea, prof. Borcea Laura Magdalena