Oferta educaţională

Oferta educaţională şi terapeutică a şcolii se adresează în principal copiilor cu deficienţă mintală şi deficienţe asociate. Ea este individualizată şi adaptatănivelului de dezvoltare a fiecărui elev, a necesităţilor acestuia, dar şi predicţiilor asupra dezvoltării. Elevii beneficiază de intervenţii prin programe de tip personalizat, în baza unui curriculum adaptat, rezultat în urma unei evaluări complexe realizate de către o echipă multidisciplinară.

Servicii oferite:

*educaţie specializată, în concordanţă cu tipul şi gradul deficienţei;

*servicii educaţionale de sprijin, pentru elevii cu cerinţe educative speciale din şcolile de masă, prin cadre didactice de sprijin/itinerante;

*terapia tulburarilor de limbaj;

*psihodiagnoză, consiliere şi terapii specifice;

*kinetoterapie;

*educaţie logomotrică;

*ludoterapie şi stimulare psihosenzorială;

*terapie educaţională complexă şi integrată;

*activităţi de preprofesionalizare;

*informare şi consiliere a cadrelor didactice din şcolile de masă;

*informare şi consiliere pentru părinţi;

*evaluare psihologică, consiliere şi orientare şcolară şi profesională (realizate de către profesorii psihologi atestaţi de Colegiul Psihologilor din România).

 Beneficiari:

*elevi cu cerinţe educative speciale din învăţământul special şi special-integrat;

*părinţi sau aparţinători legali ai elevilor;

*personalul angajat în şcolile integratoare sau în alte instituţii care funcţionează în domeniul educaţiei speciale;

*membrii ai comunităţii locale.