Istoric

Deviza noastră este „Școală pentru fiecare” de aceea asigurăm participarea la educație a tuturor copiilor, promovând diversitatea și egalitatea, având în vedere învățarea individualizată.

Experți în educație de peste 40 de ani

Unitatea a fost înfiinţată de la data de 01 septembrie 1975 la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean.

De la înfinţare şi până la data de 01 iulie 2000 unitatea a avut în administrare un internat de 180 de locuri şi o cantină pentru servirea zilnică a mesei atât pentru elevii cazaţi în internatul şcolii cât şi pentru cei cu regim de externi – care mergeau în familie zilnic, săptămânal sau trimestrial.

Gradina Verticală a CȘEI Maria Montessori
Foișorul din Curtea Senzoriala Adi Bărar

La data de 01 iulie 2000, conform H.G. 261/2000, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a predat printr-un Protocol semnat de autorităţile competente internatul şi unităţile anexe (cantina şi spălătorie) Direcţiei Generale Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului care s-a reorganizat prin înfiinţarea Centrului de Plasament “Traian” în spaţiul nou preluat.

În septembrie 2011 școala a fost transformată în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”, instituție ce a continuat activitatea educațională la nivelul comunității.

O galerie de imagini nu este suficientă..

Prin proiectele desfășurate, școala noastră a înflorit.

Tot în anul 2011 se finalizează proiectul de extindere a școlii, fiind dezvoltat complexul terapeutic ce cuprinde o ludotecă, sală de stimulare multisenzorială, o sală de calculatoare.

Proiectele mai recente s-au concretizat în recondiționarea spațiilor de joacă, înființarea „Grădinii senzoriale” și „Grădinii verticale”, modernizarea majorității sălilor de clasă și a spațiilor sanitare, dotarea cu centrale termice pentru a se asigura încălzirea în senzonul rece.

În prezent în unitate sunt şcolarizaţi 140 de elevi din oraş şi judeţ, repartizaţi în clase de la pregătitoare până la a X-a ținând cont de particularităţile fiecăruia.

Vă invităm să descoperiți tot ce avem de oferit!

Personal dedicat

Echipa multidisciplinară este formată din profesori calificați în educația specială, terapeuți, logopezi, kinetoterapeuți, profesori itineranți sau de sprijin, psihologi, profesori învățământ la domiciliu.

Bază materială modernă

Dispunem de o baza materială complexă si variată pentru a ne susține toate activitățile ce stau la baza procesului educațional.

Proiecte

Permanent în cadrul instituției sunt derulate proiecte variate, la nivel local, regional, județean sau chiar internațional menite să sprijine dezvoltarea fiecărui copil!

Activități variate

Complementare activităților școlare, vă punem la dispoziție activități extracurriculare variate, desfășurate de profesori la nivelul claselor sau instituției.

Înscrierea la clasa pregătitoare

Vă invităm să facem cunoștință! Informații suplimentare privind înscrierea elevilor pot fi consultate mai jos.

„Scopul fundamental al școlii noastre este acela de a pregăti și forma copiii pentru viață și activitate. Se urmărește dezvoltarea unor capacități fizice și psihice care să dezvolte însușirile de personalitate, formarea de comportamente adaptative, să crească motivația pentru activitate și învățare.”