Despre noi

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori” Constanța este o instituție de învățământ special și special – integrat, care asigură servicii educaționale și terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale de pe raza municipiului Constanța și din localitățile limitrofe acestuia, la nivel învăţământ primar şi gimnazial, în vederea integrării lor şcolare și socio-profesionale optime, conform principiului egalizării șanselor și al educației pentru toți și pentru fiecare.

Prin profilul său, şcoala oferă, pe lângă activităţile didactice şi terapii de recuperare, activităţi extraşcolare într-o gamă bogată şi diversificată. Institutia se află sub coordonarea Ministerului Educației, al Inspectoratului Școlar Județean Constanța și al Consiliului Județean Constanța și își organizează activitatea plecând de la principiile generale ale învățământului românesc și european.