Caietul de sarcini ”Lucrări de amenajare a camerei tehnice a centralei în vederea racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale”