Magia caligrafiei ed. a IV-a

Domeniul cultural-artistic, literatură

Ediția  a IV – a

An școlar 2020 – 2021

Coordonator(i) de proiect: Prof. Boantă  Mihaela

Parteneri: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Delfinul” Constanța, Str. Semănătorului nr.8, Nr.Telefon: 0241/514123   Fax: 0241/514122     E-mail: scsp1cta@yahoo.com  Web-site: www.cseidelfinul.ro – persoane de contact: prof. Pahon Oana Mirela, prof. Leța Maria Daniela, prof. Ungureanu Mariana, responsabilităţi: coordonarea  elevilor participanti la concurs, punerea la dispozitie a tuturor informatiilor necesare, sprijinirea coordonatorului, implicarea în comisia de evaluare a lucrărilor şi acordarea premiilor;

  1. Școala Gimnazială Nr. 8 Constanța,  Bdul. I.C. Brătianu nr.68, Telefon: 0341405838, Fax: 0341405838, Web: http://scoala8cta.scoli.edu.ro, E-mail: scoalanr8cta@yahoo.com, persoane de contact, Bibl. Miu Elena facilitarea legăturii între instituţii şi colaboratori (profesori şi elevi)
  2. Şcoala gimnazială  Nr. 10 „Mihail Koiciu” Str. Izvor,  nr. 26, Constanta,   tel  0341 439 635 , Constanţa, responsabil prof. Szente Cristina facilitarea legăturii între instituţii şi colaboratori (profesori şi elevi)
  1. Fundaţia „Eco Green” Constanţa, B-dul I. C. Brătianu, Nr. 172  174, Tel.034117 0005, voluntari ai acestei instituţii prin sprijinirea cu materiale si informaţii care să asigure o stare de igienă în clasă, la locul de studiu şi în timpul liber.
  2. Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională, B-dul Mamaia, Nr. 197, Tel. 0341 451 782 e mail info@cjraect.ro, prof. Chisar Elena, facilitarea acţiunilor proiectului

Categoria în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, literatură

Descrierea proiectului prin obiective (max. 5 fraze):

Promovarea importanței utilizării scrisului de mână;

Dezvoltarea psihomotricității fine;

Îmbogățirea vocabularului activ;

Dezvoltarea relațiilor socio-comprtamentale.

Durata proiectului: Un an şcolar

  1. Grupul țintă: elevii participanţi şi cadrele didactice. Beneficiarii indirecţi: părinţii şi comunitatea.

Modalitatea de înscriere (dacă este cazul- o fișă model): on line, conform regulamentului

Regulamentul de participare (între 10- 15 fraze):

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

Nr. Ctr.  Data  Tema
1.Noiembrie  2020Promovarea proiectului
2.Februarie 2021De la tastatură la liniatură
3.Aprilie 2021Sentimente pe hârtie
4.Iunie 2021Evaluarea proiectului

       Activitățile proiectului constau în realizarea unei lucrări pe o temă dată, care să se încadreze în reguli bine stabilite, în funcție de categoria din care face parte elevul.

Vor exista două categorii:

     a) învățământ special și elevi cu CES din școlile de masă – clasele I – VIII

     b) învățământ de masă cu alte două secțiuni: clasele pregătitoare, I și II

                                                                     clasele III – IV

            Datorită experienței anilor trecuți, s-a adoptat acestă împărțire pentru a evita discriminarea elevilor mici de cei mari, care vor avea sarcini diferite, acest lucru făcând mai ușoră corectitudinea  și responsabilitatea evaluării lucrărilor

Elevii speciali/ cu CES vor realiza o lucrare de maxim o pagină cu semne grafice, litere pe spațiul grafic, cuvinte sau propoziții scurte – în funcție de nivelul fiecăruia.

Elevii din învățământul e masă vor realiza o pagină cu scris caligrafic prin  tanscrierea unui text la alegere pe o foaie de caiet pe care lucrează în mod normal la clasă.

Se va ține cont de caligrafierea literelor, corectitudine grmaticală și conținutul textului.

Lucrările vor fi evaluate pe fiecare secțiune în parte și se vor acorda premii.

Începând din acest an școlar lucrările vor fi transmise exclusiv on line.

Înscrierea se face on line prin completarea fișei de înscriere – model Anexa 1

Lucrările vor fi scanate/ fotografiate și transmise coordonatorilor proiectului.

Fiecare lucrare va fi însoțită de următoarele caracteristici

Numele și prenumele elevului 
Clasa 
Secțiunea 
Școala de proveniență 
Profesor coordonator/ adresă e mail 

Obțineți informații suplimentare de la  coordonatorul proiectului, prof. Boantă Mihaela.

Modul de jurizare și criterii (între 10- 15 fraze): Concursul constă în verificarea respectării regulilor grafice, ortoepice și de punctuație, încadrarea în tematică, originalitate.

       După evaluarea lucrărilor, pe fiecare secțiune în parte, se vor acorda premii, mențiuni și diplome pentru participale.

            Se vor acorda premii: I, II, III, premiul special,  mențiuni și diplome de participare, iar acestea, precum și lucrările vor fi făcute publice pe site-ul proiectului

Se acordă adeverințe de participare și diplome pentru profesorii coordonatori;

Calendarul activităților (titlul/loc de desfășurare/data/observații):

Nr. Ctr.  Data  Tema
1.Noiembrie  2020Promovarea proiectului
2.Februarie 2021De la tastatură la liniatură
3.Aprilie 2021Sentimente pe hârtie
4.Iunie 2021Evaluarea proiectului

Evaluarea (descrierea indicatorilor- max. 5 fraze): Activitățile proiectului constau în realizarea unei lucrări pe o temă dată, care să se încadreze în reguli bine stabilite, în funcție de categoria din care face parte elevul.

Vor exista două categorii:

     a) învățământ special și elevi cu CES din școlile de masă – clasele I – VIII

     b) învățământ de masă cu alte două secțiuni: clasele pregătitoare, I și II

                                                                     clasele III – IV

            Datorită experienței anilor trecuți, s-a adoptat acestă împărțire pentru a evita discriminarea elevilor mici de cei mari, care vor avea sarcini diferite, acest lucru făcând mai ușoră corectitudinea  și responsabilitatea evaluării lucrărilor

Precizări suplimentare: _________________________________________________________

REGULAMENT CONCURS

”MAGIA CLAIGRAFIEI” EDIȚIA  a IV- a

AN ȘCOLAR 2020 – 2021

CONCURSUL SE DEFĂȘOARĂ ON LINE/ CU PARTICIPARE INDIRECTĂ

Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura:

Nr. Ctr.  Data  Tema
1.Noiembrie  2020Promovarea proiectului
2.Februarie 2021De la tastaură la liniatură
3.Aprilie 2021Sentimente pe hârtie
4.Iunie 2021Evaluarea proiectului

          a. Titlul activităţii nr. 2  – ” De la tastatură la liniatură”

b. Data/perioada de desfăşurare: Februarie 2021

c. Locul desfăşurării: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori” Constanta.

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.): echipa de jurizare alcătuită din membrii coordonatori (5 cadre didactice, un cadru auxliar)   și, încă 2 cadre didactice de specialiate.

e. Descrierea pe scurt a activității: activitatea se desfășoară pe două secțiuni:

a) învățământ special și elevi cu CES – clasele I – VIII

b) învățământ de masă cu alte două secțiuni: clasele pregătitoare, I și II clasele III – IV

       Datorită experienței anilor trecuți, s-a adoptat acestă împărțire pentru a evita discriminarea elevilor mici de cei mari, care vor avea sarcini diferite, acest lucru făcând mai ușoră corectitudinea  și responsabilitatea evaluării lucrărilor

Elevii speciali/ cu CES vor realiza o lucrare de maxim o pagină cu semne grafice, litere pe spațiul grafic, cuvinte sau propoziții scurte – în funcție de nivelul fiecăruia.

Elevii din învățământul de masă vor realiza o pagină cu scris caligrafic prin  tanscrierea unui text la alegere pe o foaie de caiet pe care lucrează în mod normal la clasă.

Se va ține cont de caligrafierea literelor, corectitudine grmaticală și conținutul textului.

Lucrările vor fi evaluate pe fiecare secțiune în parte și se vor acorda premii.

După evaluarea lucrărilor, pe fiecare secțiune în parte, se vor acorda premii, mențiuni și diplome pentru participare.

       Se vor acorda premii: I, II, III, premii speciale,  mențiuni și diplome de participare, iar acestea, precum și lucrările vor fi făcute publice pe site-ul proiectului  Magia-caligrafiei1.simplesite.com

            Se acordă adeverințe de participare și diplome pentru profesorii coordonatori și elevi.

Se accepta maxim 5 lucrări de cadru didactic!

Înscrierea se face on line prin completarea fișei de înscriere – model Anexa 1

Lucrările vor fi scanate/ fotografiate și transmise coordonatorilor proiectului.

Fiecare lucrare va fi însoțită de următoarele caracteristici

Numele și prenumele elevului 
Clasa 
Secțiunea 
Școala de proveniență 
Profesor coordonator/ adresă e mail 

            Obțineți informații suplimentare de la  coordonatorul proiectului, prof. Boantă Mihaela.