Fiecare anotimp are farmecul lui

Argument

Se știe faptul că educația psihomotrică și abilitarea manuală au o importanță foarte mare în activitatea zilnică a elevului cu CES. Elevii nu-și pot exprima întotdeauna sentimentele verbal sau în scris dar, în activități ce implică lucrul cu obiecte simple, devin interesați și implicați, curioși și practici, ei pun în practică noțiuni, informații și cunoștințe pe care le-au dobândit de- a lungul timpului în activitățile de la clasă și în orele de terapie.

Așa a apărut ideea de a organiza câte o expoziție pentru fiecare eveniment al fiecărui anotimp în parte. După ce elevii primesc informații despre timp, anotimp, spațiu, obiecte necesare vieții de zi cu zi, reguli de autonomie personală, ei trebuie să pună în practică aceste informații și, cum altfel, decât prin realizarea de produse specifice, lucru ce îi încântă tare mult.

Suntem deja la a VI-a ediție și elevii sunt impulsionați de dorința de a se face cunoscuți în cadrul mai larg decât școala, acest lucru realizându-se prin expozițiile realizate cu lucrările tematice ale copiilor.

Scopul proiectului

Scopul principal al proiectului îl reprezintă dezvoltarea abilităților practice și a cunoștințelor generale prin confecționarea de produse finite ce reprezintă viziunea copiilor față de timp, anotimp, tradiție și obicei. Atingerea acestuia va fi realizată prin organizarea de expoziții tematice, la nivelul școlii, legate de fiecare anotimp în parte și de fiecare eveniment al anotimpului.

Rezultate așteptate

  1. La nivelul elevilor
    În urma parcurgerii etapelor acestui proiect se preconizează ca elevii își vor îmbunătăți abilitățile practice, vor asimila cunoștințe noi și îți vor dezvolta autonomia personală.
  2. La nivelul personalului implicat
    Fiecare cadru didactic participant va cunoaște mai bine posibilitățile fiecărui elev în parte ceea ce va duce la o planificare corectă a activităților de intervenție.
  3. La nivelul instituției
    În urma promovării acțiunilor întreprinse, în comunitatea largă, instituția va fi cunoscută și vor fi atrași potențiali sponsori sau parteneri educaționali.

Programul activităților

Nr. crt.ActivitateaPerioada
1.Bogăția toamneiSeptembrie 2023 – Noiembrie 2023
2.Fulgi de neaDecembrie 2023 – Februarie 2024
3.Primăvara în culoriMartie 2024 – Aprilie 2024
4.Vine vacanța!Iunie 2024

ECHIPA DE PROIECT
Responsabil, Prof. Mareș-Panait Cornelia
Coordonatori
Prof. Giubernea Roxana, Prof. Boantă Mihaela, Prof. Moroianu Diana
Prof. Dumitru Ionela, Prof. Ghimici Suzana, Prof. Mîrleneanu Claudia
Prof. Epure Mihai, Prof. Pricop Alexandru-Silviu, Bibliotecar Sfetcu Marinela

Ultimele activități din cadrul proiectului