3 Decembrie 2022 – ” Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități”

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

AN SCOLAR 2022-2023

3 Decembrie 2022 – Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati

Campanie de Conștientizare

Elevii claselor a VII a A și a VIIIa A, de la C.S.E.I .”Maria Montessori” au participat în data de 28.11.2022  la – Campania de Conștientizare prin Desene – 3 Decembrie 2022 – ” Ziua Internatională a Persoanelor cu Dizabilități”.

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este un prilej pentru noi toți de a condamna ferm toate formele de discriminare și excluziune socială a persoanelor cu dizabilități. Fiecare are nevoie să i se ofere o șansă. Sunt  numeroase exemplele de oameni care și-au depășit limitele, care nu s-au lăsat înfrânți de dizabilitățile care le marchează viața și au reușit să-și croiască un drum de succes.

Elevii claselor a VIIa A și a VIIIa A au realizat desene în vederea organizării unei expoziții pe gardul școlii  și au scris mesaje pentru comunitatea locală. Expoziția este Darul pe care copiii cu CES de la C.S.E.I. ”Maria Montessori” l-au oferit cu drag comunității locale în scopul eliminării tuturor barierelor, ocazie pentru o schimbare de atitudine  față de persoanele cu dizabilități.

Dizabilitatea reflectă mai degrabă modul în care societatea reacționează la anumite caracteristici individuale, iar persoanele cu dizabilități contribuie în mod activ la dezvoltarea societății, atunci când beneficiază de susținerea acesteia.

Fiecare persoană poate contribui la dezvoltarea societății dacă nu i se pun limite și este încurajată să facă acest lucru.