Finalizarea proiectului „Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori“ Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19“

Finalizarea proiectului  ”Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Cod SMIS 146692

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori”, în calitate de beneficiar a finalizat în luna decembrie implementarea proiectului  ”Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori”, Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 , codSMIS 146692

               Proiectul a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Componenta 1- Apel POIM/881/10/1 – Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19 – Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul specific/10.1  – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 al consecințelor sale sociale.

Obiectivul general al proiectului a fost:

Asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare desfășurării activităților didactice la nivelul CȘEI „Maria Montessori” Constanța, prin dotarea corespunzătoare cu echipamentele/dispozitivele/materialele de protecție medicală în vederea atingerii indicatorului de rezultat al programului: o capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, propunând măsuri concrete de prevenire și limitare a îmbolnăvirii de COVID-19 în rândul elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

OS1: Dotarea și sprijinirea unității de învățământ – CȘEI „Maria Montessori” Constanța cu materiale și echipamente sanitare de protecție, de igienizare, sterilizare și dezinfecție necesare pentru consolidarea capacitații de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 în vederea protejării sănătății populației României de efectele acestei pandemii;

OS2: Modernizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii CȘEI „Maria Montessori” Constanța prin decontarea/achiziționarea de materiale sanitare de protecție, de igienizare, sterilizare si dezinfecție în vederea combaterii, prevenirii și limitării răspândirii virusului Covid-19;

OS3: Asigurarea vizibilității proiectului și a programului de finanțare în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 prin furnizarea informațiilor necesare pentru a face cunoscut publicului larg dar și altor instituții interesate faptul ca solicitantul CȘEI „Maria Montessori” Constanța a fost sprijinit în realizarea investițiilor propuse prin proiect, respectând de altfel și principiului transparenței accesării de fonduri europene.

Rezultatele proiectului:

  • S-a asigurat gestionarea corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului, rezultatul contribuind la îndeplinirea Obiectivului general, precum și îndeplinirea indicatorului de realizare imediată al POIM 2S130 – entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2;
  • S-au achiziționat materiale și echipamente sanitare de protecție, de igienizare, sterilizare și dezinfecție prin intermediul proiectului;
  • S-au asigurat acțiunile obligatorii privind transparența pentru programele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală constând în: 1 comunicat de presă privind lansarea și 1 comunicat de presă la finalizarea proiectului, 3 bucăți etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect, un link către site-ul web al Instrumentelor structurale în România, www.fonduri-ue.ro.

Valoarea totală a proiectului a fost: 261.507,88 lei

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 261.507,88 lei

Perioada de implementare a proiectului: 01 septembrie 2020- 31 decembrie 2022

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

www.fonduri-ue.ro