DGASPC Constanța derulează Proiectul ”Mai implicat! Mai integrat!”

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, derulează Proiectul ”Mai implicat! Mai integrat!”  – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020) – Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei – Cod proiect POCU/476/4/18/129360

În acest sens, pentru realizarea obiectivelor asumate, se dorește formarea unui număr de 110 asistenți maternali la nivelul județului Constanța.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est .

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii vieţii pentru 238 copii si tineri instituţionalizăţi şi din comunitate prin oferirea de servicii integrate (educare, consiliere, dezvoltare de abilităţi de viaţă independentă, formare profesională, alte terapii de recuperare) şi crearea de parteneriate, în scopul integrării socio-profesionale a acestora.

Condiţiile necesare pentru accesarea cursurilor de calificare asistent maternal sunt:

  • solicitanţii să aibă minim vârsta de 18 ani;
  • solicitanţii să fie absolvenţi ai învățământului general obligatoriu;
  • solicitantul trebuie să primească aviz favorabil exercitării profesiei de asistent maternal profesionist, în urma evaluării psihologice efectuată de psihologul Biroului Alternative de Tip Familial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa;
  • solicitanţii să aibă o stare de sănătate bună, atestată prin certificat medical eliberat de policlinica teritorială.
  • solicitanţii să prezinte certificat de integritate comportamentală în conformitate cu prevederile Legii 118/2019

Persoanele doritoare se pot adresa, telefonic, de luni până joi – orele 8.00-16.30 și vineri orele 8.00-14.00 la nr. de telefon 0241/488659, 0723.313.669 persoană de contact doamna Sporea Maria – expert grup țintă.

DGAPSC Constanța face următoarele precizări:

  • solicitanţii nu pot îndeplini cumulativ calitatea de asistenţi personali şi asistenţi maternali profesionişti;
  • solicitanţii nu pot îndeplini cumulativ calitatea de pensionari şi calitatea de asistenţi maternali profesionişti;
  • solicitanţii trebuie să aibă drept de folosinţă asupra locuinţei (demonstrat cu acte) şi să asigure o cameră separată, amenajată special pentru copiii ce urmează a fi primiţi în plasament;
  • solicitanții trebuie să nu aibă înscris în cazierul judiciar antecedentele penale