ANUNȚ examen promovare

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanta organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcția de Administrator financiar I (S) .

Data, ora și locul desfășurării examenului:

  • Data examenului este 07 iulie 2022, începând cu  ora 1000, la sediul unității din Constanța, str. Nicolae Măndoi nr.17

Modalitatea de desfăşurare a examenului:

  • Probă scrisă notată cu un punctaj maxim de 100 de puncte.
  • Punctajul minim de promovare a examenului este de 50 de puncte.

Informaţii suplimentare se pot obţine de  la secretariatul şcolii, tel: 0241/691.731