Lansarea proiectului: Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT

”Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Cod SMIS 146692

19 septembrie 2022

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori”, în calitate de beneficiar implementează proiectul  ”Dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța în vederea consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 , cod SMIS 146692.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Componenta 1- Apel POIM/881/10/1 – Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19 – Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul specific/10.1  – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 al consecințelor sale sociale.

Scopul/obiectivul general al proiectului:

– are la bază asigurarea condițiilor igienico-sanitare minime necesare desfășurării activității didactice în contextul riscului de infectare cu virusul SARS-COV-2 la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori” Constanța, prin dotarea corespunzătoare a acestuia cu echipamente/dispozitive/materiale de protecție medicală în vederea atingerii indicatorului de rezultat al programului : capacitatea adecvată de îngrijire și tratament ca cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2, de gestionare a crizei sanitare, propunând măsuri concrete de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu COVID-19 în rândul elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar și personalului nedidactic.

– va contribui în mod suplimentar la îndeplinirea indicatorului rezultat al POIM 2S132 – Capacitatea adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-COV-2/de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul fiind calitativ, prin dotarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori” Constanța, cu echipamente de protecție și materiale, consumabile de protecție, care vor fi utilizate în mod direct pentru prevenirea infectării cu COVID-19, capacitatea de îngrijire și protecție a beneficiarului se va îmbunătăți în mod real și eficient. Prin obținerea acestei finanțări și prin implementarea cu succes a proiectului, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori” își va îmbunătăți în mod semnificativ această capacitate de intervenție deficitară, care este primul scut de apărare în fața efectelor acestui virus;

– contribuie în mod direct la atingerea celei de-a doua măsuri prevăzute în OUG 144/2020 cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2021/2022 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-COV-2 și anume: achiziționarea de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți, igienizare, sterilizare necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-COV-2.

Rezultatele așteptate:

  • asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului, rezultatul contribuind la îndeplinirea Obiectivului general, precum și îndeplinirea indicatorului de realizare imediată al POIM  2S130 – entități publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2;
  • materiale și echipamente sanitare de protecție, de igienizare, sterilizare și dezinfecție propuse a fi decontate/achiziționate prin proiect;
  • asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru programele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală constând: 1 comunicat de presă privind lansarea și 1 comunicat de presă la finalizarea proiectului, 3 bucăți etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect, un link către site-ul web al Instrumentelor structurale în România.

Valoarea totală a proiectului: 261.507,88 lei

Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 261.507,88 lei

Data începerii și data finalizării proiectului: 01 septembrie 2020- 31 decembrie 2022

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Instrumente Structurale în România