Job Shadowing Tadim, Portugalia – Erasmus+

A șasea activitate din cadrul proiectului nostru de Acreditare Erasmus+ nr de referință 2022-1-RO01-KA120-SCH-000108034 / 2023-1-RO01-KA121-SCH-000124237 s-a finalizat.

Trei cadre didactice din școala noastră au desfășurat activități de job shadowing în cadrul grupului de școli „Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria”. Acestea au inclus observarea activității cadrelor didactice portugheze la nivelul claselor ce includ elevi cu CES, vizitarea unui centre de activități ocupaționale și nu în ultimul rând au participat la parada școlilor dedicată sărbătorii Braga Romana.

Promovarea egalității de șanse și sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile și a persoanelor cu nevoi speciale sunt principalele caracteristici ale sistemului de educație portughez

Învățământul de bază în Portugalia durează 9 ani și este împărțit în 3 cicluri secvențiale:

  • primul ciclu corespunde primilor patru ani de școlarizare;
  • al doilea ciclu corespunde următorilor doi ani (aceste două cicluri reprezintă împreună învățământul primar);
  • al treilea ciclu durează trei ani și corespunde învățământului secundar inferior (clasele 7 până la 9).

Măsuri de sprijinire a învățării și incluziunii în Portugalia


Măsuri educaționale universale:
• Diferențierea pedagogică;
• Adaptare curriculară;
• Îmbogățirea curriculumului;
• Promovarea comportamentului prosocial într-un context educațional în interiorul și în afara sălii de clasă;
• Intervenție cu accent academic sau comportamental în grupuri mici.

Măsuri educaționale selective

• Trasee curriculare diferențiate;
• Adaptări curriculare nesemnificative;
• Sprijin psihopedagogic;
• Anticiparea și consolidarea învățării;
• Suport tutorial.

Măsuri educaționale adiționale

• Dezvoltarea abilităților de autonomie personală și socială;
• Adaptări curriculare semnificative;
• Planuri individuale de tranziție;
• Dezvoltarea de metodologii și strategii de predare structurată;
• Frecvența anului școlar  pe materii.

Un alt eveniment care a marcat activitatea cadrelor didactice a fost festivalul „Braga Romana” desfășurat în localitatea Braga din Portugalia. În cadrul acestuia au participat elevii tuturor școlilor din zonă: au participat la parada costumelor romane, au realizat scenete și un scurt eveniment muzical. Elevii cu CES au fost incluși în programul artistic al festivalului.

Pentru mai multe informații cu privire la proiectul nostru, vă invităm să accesați pagina noastră: Acreditare Erasmus+

Galerie cu imagini:

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale ANPCDEFP. Nici Uniunea Europeană și nici ANPCDEFP nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

Sari la conținut