Mobilitatea transnațională de predare-învățare-formare virtuală

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria Montessori”Constanța, PROIECT ERASMUS+”ARTES  ESCENICAS  Y  DIVERSIDAD  FUNCIONAL”
Proiectul face parte din Acțiunea-Cheie 2 – Parteneriate strategice între școli, cooperare  pentru inovare si schimb de bune practici, nr. 2018-1-ES01-KA229-051146_4.
   Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva”Maria Montessori”Constanța a desfășurat  Mobilitatea transnațională de predare-învățare-formare  virtuală cu elevii, a Proiectului Erasmus+ ”ARTES  ESCENICAS  Y  DIVERSIDAD  FUNCTIONAL”  în perioada 22-24 iunie 2021, gazdă fiind coordonatorul proiectului Centrul Școlar Sant Cristofol din Spania.
Proiectul nostru combină  trei metodologii diferite de utilizare a artelor spectacolului, în scopul dezvoltării și susținerii persoanelor cu nevoi speciale.
    Aceste metodologii sunt: folosirea artei spectacolului ca :
               – instrument terapeutic
                – instrument de incluziune socială
               – și ca facilitator al abilităților de performanță.

Mobilitatea  virtuală cu elevii din Spania, a  avut ca obiectiv principal, realizarea unor demonstrații artistice cu elevii, în domeniul artelor spectacolului.